Introductieles

Tijdens deze les stellen de TOPmavo-docenten zich voor en zullen we vervolgens in het computerlokaal aan het werk gaan aan jullie CV.

Jullie CV lever je in in de gedeelde map die door Meneer Van Erp voor jullie is aangemaakt.

Reflecteren op je leerproces

Na de challenges is het de bedoeling dat jullie als groep inhoudelijk reflecteren op het samenwerkingsproces en wat jullie geleerd hebben.

Dat doen we aan een vaststaand aantal vragen. Zorg dat je zo precies mogelijk omschrijft wat goed ging en waar je misschien nog wat aandacht aan moet besteden. Daar leer je immers het meest van; wrijving maakt glans!

1. Wat heb ik gedaan in het groepsproces?
2. Wat ging er goed in de samenwerking?
3. Wat was het doel van de samenwerking?
4. Wat was moeilijk?


5. Wat is de belangrijkste stap in de samenwerking?
6. Hoe pak je deze samenwerking in het vervolg aan?
7. Wat heb je geleerd?

Mysteries
Mystery 1 - Succesvolst?

De eerste mystery die jullie PGO gaan oplossen! Hij heet 'succesvolst'. In je werkgroepje ga je volgens de zevensprong deze mystery oplossen, uiteraard met hulp van Mevrouw Van Duijne of Meneer Van Erp.

 

Bedenk wel dat jullie de 1,5m afstand tot de docenten ook tijdens TOPmavo moeten handhaven!

Mystery 2 - COVID-19 en de toekomst

Deze periode hebben jullie de keuze tussen twee mysteries. Beide hebben een relatie tot de huidige pandemie van het coronavirus. Jullie mogen voor deze mystery zélf de groep splitsen. De rollen van gespreksleider en notulist worden uiteraard gewisseld.

In je werkgroepje ga je volgens de zevensprong deze mystery oplossen, uiteraard met hulp van Mevrouw Van Duijne of Meneer Van Erp.

Bedenk wel dat jullie de 1,5m afstand tot de docenten ook tijdens deze mystery moeten handhaven!

Eindopdracht - Het Gouden ei

Jij en een paar van je vrienden zijn van plan om een onderneming te starten. Jullie onderneming wordt natuurlijk een succes. Welke aspecten moeten jullie in acht nemen en welke vragen moeten jullie beantwoorden om tot een plan van aanpak te komen? Hoe maken jullie van deze onderneming “het gouden ei”? 

In je werkgroepje ga je volgens de zevensprong deze mystery oplossen, uiteraard met hulp van Mevrouw Van Duijne of Meneer Van Erp.

Bedenk wel dat jullie de 1,5m afstand tot de docenten ook tijdens deze mystery moeten handhaven!

Eindopdracht - Het Gouden ei

Werkgroepjes "Het Gouden ei"

Groep 1: Babet, Evi en Robin

Groep 2: Sanne, Roos en Sara

Groep 3: Alexander en Jorn

Groep 4: Carlijn, Kristy en Esmée