Het vernieuwde TOPmavo-programma

Vanaf schooljaar 2020-2021 biedt OBC Elst een vernieuwd TOPmavo-programma (voorheen MavoPLUS) aan. Dit talentenprogramma is ontwikkeld voor twee doelgroepen: ambitieuze mavoleerlingen die extra uitdaging zoeken en mavoleerlingen die goed voorbereid willen worden op een eventuele overstap naar de havo.

Vanaf leerjaar 3 kunnen leerlingen naast de verplichte vakken en keuzevakken deelnemen aan dit extra programma waar een selectieprocedure aan voorafgaat. Je krijgt gedurende het TOPmavo-traject twee lessen extra per week. In leerjaar 3 word je tijdens deze lessen uitgedaagd aan de hand van zogenaamde “challenges’’ je vaardigheden op allerlei terreinen te verbreden en te verdiepen. Elke “challenge’’ bevat een probleem dat je samen met een groepje leerlingen gaat verkennen en oplossen. Hierbij word je begeleid door twee docenten die je gedurende het project zullen coachen zodat je het maximale uit jezelf kunt halen.

 

TOPmavo talentprogramma

In leerjaar 4 mag je kiezen uit talentenprogramma’s die aansluiten bij je interesse. Denk hierbij aan het volgen van Cambridge English of Goethe Deutsch of aan het verder ontwikkelen van je talenten op het gebied van Science met onderdelen uit natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Tijdens het TOPmavo-programma ontdek je waar je talenten liggen en waarin jij jezelf verder wilt ontwikkelen.

 

 

Wat kan TOPmavo voor jou betekenen?

Het ontwikkelen van vaardigheden zoals: plannen, zoeken en verwerken van informatie, samenwerken, onderzoeken, presenteren, reflecteren, abstract en kritisch denken en probleemoplossend werken speelt tijdens het programma een grote rol. Deze vaardigheden zijn voor je studiesucces, op welk niveau dan ook, onmisbaar! TOPmavo biedt, naast het behalen van je diploma en een goede, stevige basis voor de havo, de mogelijkheid te ontdekken of de havo wel iets voor je is. Bovendien bevordert het programma de zelfstandigheid die je op elke vervolgopleiding nodig hebt.

Toelatingseisen:

Om toegelaten te worden tot het TOPmavo-programma moet je aan de volgende eisen voldoen:

 

  • 6,8 gemiddeld voor groep 2-vakken hebben;

  • gemotiveerd zijn;

  • een positief advies van je lesgevers krijgen (wordt in de laatste rapportvergadering gegeven).

 

Kan ik blijven zitten door TOPmavo?

Nee, je kunt niet blijven zitten door TOPmavo. De cijfers die je hebt gehaald voor de reguliere mavo gelden als overgangscijfers.

 

Ik twijfel over deelname aan TOPmavo?!

Wil je investeren in jezelf? Wil je eruit halen wat erin zit? En ben je bereid hier extra voor te werken? Zo ja: Doen! Het TOPmavo-programma biedt jou de uitdaging, verdieping en verbreding die je zoekt.

 

Kosten

Er zijn geen kosten aan het volgen van dit programma verbonden. Kies je ervoor om Cambridge English of Goethe Deutsch in leerjaar 4 te volgen, dan wordt er alléén een bedrag voor het afleggen van het examen gevraagd. Daar krijg je een wereldwijd erkend certificaat voor. Je kunt er ook voor kiezen om géén examen af te leggen na het afronden van het taalprogramma. Je krijgt dan geen certificaat en betaalt uiteraard géén examenbijdrage.

 

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor het TOPmavo-programma kan vóór 11 mei 2021, door je motivatiepitch naar loz@obcnet.nl te mailen. In de pitch stel je jezelf voor en vertel je kort maar krachtig wat jouw motivatie voor de deelname aan het TOPmavo-programma is.

 

Meer informatie

Heb je vragen over het TOPmavo-programma? Neem gerust contact op!

 

Tanja Lozekoot

coördinator TOPmavo

loz@obcnet.nl